กพ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2558 (รอบพิเศษ) รับสมัครประมาณ [ 3-23 พ.ย.57]

เปิดอ่าน 1,711 views

แชร์ข่าวนี้

กพ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2558 (รอบพิเศษ) รับสมัครประมาณ [ 3-23 พ.ย.57]

กพ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2558 (รอบพิเศษ)  รับสมัครประมาณ  3 – 23 พ.ย. 2557  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. มีกำหนดการจะเปิดรับสมัครเพื่อสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก. ประจำปี 2558 (รอบพิเศษ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ในปี 2558 จะมีการจัดสอบภาค ก. 3 รอบ ดังนี้
     1. รอบปกติ จัดสอบเป็นประจำทุกปี จะรับสมัครประมาณ มี.ค.58 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย สามารถลงสอบได้
     2. รอบพิเศษ จัดสอบ 2 รอบ (คาดว่าต้นปี และปลายปี)   เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของกรม/หน่วยงาน ต่างๆ แล้ว แต่ยังไม่มีใบสอบผ่านภาค ก. มาลงสอบรอบพิเศษนี้ได้
     * ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. รอบพิเศษ จะได้รับใบสอบผ่านภาค ก. จาก สนง.ก.พ. ซึ่งนำไปใช้สมัครสอบหน่วยงานอื่นต่อๆ ไปได้ เสมือนเป็นผู้สอบผ่านรอบปกติ
     * การสอบรอบพิเศษนี้ ไม่ได้จัดสอบให้แก่ทุกกรม/หน่วยงาน แต่จะจัดสอบให้แก่กรม/หน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมด้วยเท่านั้น อาจมีบางกรมไม่เข้าร่วมการสอบนี้ (ผู้สมัครสอบ ต้องดูหลักเกณฑ์จากประกาศสอบของหน่วยงานนั้นๆ)

– เนื้อหาการสอบ
     * คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งเป็น ความสามารถทั่วไป (คำนวณ ตรรกะ วิเคราะห์) 100 ไทย 50 อังกฤษ 5   รอบปกติ อาจจะให้สอบแก้ตัวในวิชาอังกฤษได้ 1 ครั้ง    รอบพิเศษ ไม่มีการสอบแก้ตัว สอบครั้งเดียวประกาศผลเลย

สำนักงานข้าราชการพลเรือน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กพ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2558 (รอบพิเศษ) รับสมัครประมาณ [ 3-23 พ.ย.57]