กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน รวม 60 อัตรา

เปิดอ่าน 1,264 views

แชร์ข่าวนี้

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน รวม 60 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน รวม 60 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน รวม 60 อัตรา

ตำแหน่งงานที่กรมการขนส่งทหารบกเปิดรับสมัคร

กลุ่ม 1 กลุ่มทักษะทั่วไปและการขับรถ

  • พลขับรถ จำนวน 31 อัตรา
  • เสมียน จำนวน 2 อัตรา
  • พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา

-อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี

-วุฒิ ม.6 ฯ

กลุ่ม 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม

  • ช่างยานยนต์ จำนวน 6 อัตรา
  • ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 17 อัตรา
  • ช่างเครื่องมือกล จำนวน 2 อัตรา
  • ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี

-วุฒิ ปวช. สาขาช่างยนต์ ช่างยานยนต์ สาขาช่างกล ช่างเชื่อม ช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560  ได้ที่ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่2 ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 – 15.00 น. โทร.0-2241-0959 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94512

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากกรมการขนส่งทหารบก

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน รวม 60 อัตรา