กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 60 อัตรา [7 – 14 มี.ค. 59]

เปิดอ่าน 19,611 views

แชร์ข่าวนี้

ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง

รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2559    กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา รายละเอียดดังนี้

การรับสมัคร
1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
2. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรมทุกสาขา ผู้ที่มีคุณวุฒิที่สูงกว่าหากสอบได้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ปีงบประมาณ 2559

กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ปีงบประมาณ 2559

กำหนดการรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ราละเอียดเพิ่มเติม 

ระเบียบการรับสมัคร กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร  จำนวน 60 อัตรา [7 – 14 มี.ค. 59]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 60 อัตรา [7 – 14 มี.ค. 59]