กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2558

เปิดอ่าน 2,287 views

แชร์ข่าวนี้

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ‪#‎สมัครทางออนไลน์‬ *ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
– จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
– จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
– จำนวน 4 อัตรา

4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
– ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่าสำรวจ ช่างเชื่อม คอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
– ปวส.ทุกสาขาวิชา
– จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นทางสิ่งแวดล้อม
– จำนวน 2 อัตรา

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ
– ปวช. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา สาขาวิชการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ
– จำนวน 1 อัตรา

กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ 368 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ 368 อัตรา ทั่วประเทศ

===============================
การรับสมัคร (ทางอินเทอร์เน็ต)   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.pcd.go.th/

ขอบคุณ  THAI.COM 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2558