กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)

เปิดอ่าน 2,280 views

แชร์ข่าวนี้

 กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กรมทหารพรานที่ 43 ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)   ไม่จำกัดจำนวน โดยยื่นหลักฐานการรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 เมษายน 2557 นี้
รายละเอียด
1. กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือ บุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี -ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
– มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร
– มีความรู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
2. เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ชุด)
2.1 ใบสมัครผู้อาสาสมัคร (ติดรูปถ่าย)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร)
2.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
2.5 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน
      ประเภทที่ 1(แบบสด.8)
2.6 กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)
2.7 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 20 ปี) สำเนาใบสำคัญ
     (แบบ สด.9)
2.8 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลค่ายทหาร หรือ โรงพยาบาลของรัฐ)
2.9 รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป
2.10 คุณสมบัติ (ไม่ขัดต่อ พรบ. รับราชการทหาร)
สถานที่รับสมัคร ค่ายอิงคยุทธบริหาร กรมทหารพรานที่ 43 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
รายละเอียดเพิ่มเติม   โทร 073-357460
กรมทหารพรานที่ 43

กรมทหารพรานที่ 43

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)