กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เปิดอ่าน 3 views

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น