กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 155 อัตรา วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2560 นี้

เปิดอ่าน 154 views

แชร์ข่าวนี้

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 155 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2560

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 155 อัตรา วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2560 นี้

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 155 อัตรา วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2560 นี้

กรมที่ดิน (Department of Lands) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 155 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปวท.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมที่ดินเปิดรับสมัคร

 • วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ

-วุฒิ : ปริญญาตรี ฯ

-ตำแหน่งว่าง :  5 อัตรา

ประกาศ *****

 • นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)

-วุฒิ : ปวช.ฯ

-ตำแหน่งว่าง :  46 อัตรา

ประกาศ *****

 • นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)

-วุฒิ : ปวช.ฯ

-ตำแหน่งว่าง :  3 อัตรา

ประกาศ *****

 • นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)

-วุฒิ : ปวท. ฯ -ปวส. ฯ

-ตำแหน่งว่าง :  94 อัตรา

ประกาศ *****

 • นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)

-วุฒิ : ปวท. ฯ -ปวส. ฯ

-ตำแหน่งว่าง :  7 อัตรา

ประกาศ *****

 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศกรมที่ดิน

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://dol.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน โทรศัพท์ : 02-141-5614 โทรสาร : 02-143-9084
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 155 อัตรา วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2560 นี้