กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุลคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 73 อัตรา [ 7 – 15 มี.ค.59]

เปิดอ่าน 25,065 views

แชร์ข่าวนี้

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุลคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559จำนวน 73 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มีนาคม 2559

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  1.1 กลุ่มงานเทคนิค  อัตราตอบแทนเดือนละ 11,740 บาท  จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง ช่าง สี   (เพศชาย)
  1.2 กลุ่มงานบริการ  อัตราตอบแทนเดือนละ 10,850  บาท  จำนวน 71 อัตรา  ในตำแหน่ง
  1.2.1 พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 47 อัตรา (เพศ ชาย – หญิง)
  1.2.2 พนักงานธุรการ  จำนวน 2 อัตรา (เพศ ชาย – หญิง )
  1.2.3 พนักงานพัสดุ   จำนวน 3 อัตรา (เพศ ชาย – หญิง )
  1.2.4 พนักงานการเกษตร   จำนวน 4 อัตรา  (เพศ ชาย – หญิง )
  1.2.5 ลูกมือช่าง   จำนวน 3 อัตรา  ( เพศ ชาย )
  1.2.6 พนักงานดับเพลิง  จำนวน  1  อัตรา  (เพศ ชาย )
  1.2.7 พนักงานบริการ
  1.2.7.1 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ  จำนวน 5 อัตรา  (เพศ ชาย – หญิง )
  1.2.7.2 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  69  อัตรา  (เพศ ชาย )  รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการเท่านั้น

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุลคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุลคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

 2. คุณสมบัติทั่วไป

  2.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
  2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  2.3 ประเภทชาย  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์  แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  2.3.1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว   รับเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และมีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. และรอบอก 76/79 ซม ขึ้นไป
  2.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก   ไม่รับบุลคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. 2538-2539 และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่อยุ่ในคนจำพวกที่ 2
  2.4 ประเภท หญิง ต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรถ์และและร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.

 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  อ่านในระเบียบการรับสมัคร   คลิ๊กที่นี่
 4. กำหนดการ
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 (ในเวลาราชการ) ณ สโมสรนายทหาร  กรมพลาธิการทหารบก  ถนนติวานนท์  อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุลคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 73 อัตรา [ 7 – 15 มี.ค.59]