กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2557 จำนวน 17 อัตรา [29 เม.ย. – 8 พ.ค.57]

เปิดอ่าน 2,174 views

แชร์ข่าวนี้

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2557   จำนวน 17 อัตรา รายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่งคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาช่างยนต์
1.1.1 ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์       จำนวน 10 อัตรา
1.1.2 ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ    จำนวน 2 อัตรา
1.2  ตำแหน่งคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
1.2.1 ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด       จำนวน 2 อัตรา
1.2.2 ตำแหน่งนายสิบคลัง            จำนวน 1 อัตรา
1.2.3 ตำแหน่งพลขับ                     จำนวน 2 อัตรา

2. วัน เวลา รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่ วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤษภาคม 2557 ในวัน เวลา ราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง จ.นนทบุรี

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม กรมพลาธิการทหารบกรับสมัครราชการนายทหารประทวน
Facebook  กรมพลาธิการทหารบก

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2557 จำนวน 17 อัตรา [29 เม.ย. – 8 พ.ค.57]