กรมยุทธการทหารอากาศ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา [17-31 ก.ค.2557]

เปิดอ่าน 740 views

แชร์ข่าวนี้

กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมยุทธการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับ
พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินค่าช่วยครองชีพเดือนละ 1,500 บาท รวมรับค่าตอบแทนเดือนละ 11,930 บาท

2. คุณสมบัติ
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.3 เพศชายจะต้องผ่านการคัดเลือกทหารก่อน
2.4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft word,Excel ,Power Point)
2.6 มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.7 เพศชายหรือหญิง
2.8 ถ้าประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

3. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานกำลังพล กรมยุทธการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการและสามารถดูราละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  www.do.rtaf.mi.th  หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม   กรมยุทธการทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมยุทธการทหารอากาศ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา [17-31 ก.ค.2557]