กรมยุทธศึกษาทหารเรือเปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ (เฉพาะชาย) ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 58 – 22 ก.พ.58]

เปิดอ่าน 4,261 views

แชร์ข่าวนี้

กรมยุทธศึกษาทหารเรือเปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ (เฉพาะชาย) ประจำปี 2558

กรมยุทธศึกษาทหารเรือเปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ (เฉพาะชาย) ประจำปี 2558

 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือเปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ (เฉพาะชาย) ประจำปี 2558
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1. พลเรือนชาย อายุ 17-20 ปี(เกิด 2538-2541) หรือทหารเกณฑ์ ทร. ที่ปลดประจำการแล้วหรือปลดภายใน 30 เม.ย. 58 อายุ 21-24 ปี(เกิด 2534-2537)
1.2. จบชั้นม.6 หรือเทียบเท่า(เช่นปวช. กศน.) หรือกำลังศึกษาชั้นดังกล่าว(จะจบม.6ปีนี้ ประมาณนั้น)
1.3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

2. หลักฐานประกอบการสมัคร   (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558)
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
2.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.3 สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร

3. การจำหน่ายใบสมัครวันที่ 22 ธ.ค. 57 – 22 ก.พ. 58 ที่ (กรณีซื้อด้วยตนเอง) ราคา 80 บาท
– กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
– โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
– โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
– ร้านสวัสดิการทหารเรือ(นันทอุทยาน) บางกอกใหญ่ กทม.
– กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
– ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ(พระราชวังเดิม) บางกอกใหญ่ กทม.
– ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
– ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
– ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
– หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
– สถานีวิทยุเสียงจาก ส.ทร.5 สัตหีบ ส.ทร.6 สงขลา ส.ทร.8 พิษณุโลก ส.ทร.9 อุบลราชธานี ส.ทร.10 ตราด ส.ทร.11 เชียงใหม่ ส.ทร.15 นราธิวาส

**   หากไม่สะดวกซื้อทางไปรษณีย์ได้ (ราคา 110 บาท)    25 ธ.ค. 57 – 10 ก.พ. 58 โดยทำตามรายละเอียดนี้ http://www.unseenedu.com/how-to-order-by-mail.html

4. รับสมัครออนไลน์เท่านั้น     http://www.navedu.navy.mi.th/ โดยมีบริการที่
– สวนกรมหลวงชุมพร ชลบุรี 31 ม.ค. – 8 ก.พ. 09.00-15.00 ทุกวัน
– กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นครปฐม 14 – 22 ก.พ. 58 09.00-15.00 ทุกวัน
สอบภาควิชาการ 21 มี.ค. 58 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (สอบคณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม     กรมยุทธศึกษาทหารเรือเปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ (เฉพาะชาย) ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 58 – 22 ก.พ.58]   

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมยุทธศึกษาทหารเรือเปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ (เฉพาะชาย) ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 58 – 22 ก.พ.58]