กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา [ 28 เม.ย. – 2 พ.ค.57 ]

เปิดอ่าน 398 views

แชร์ข่าวนี้

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 7 ตำแหน่ง  13 อัตรา  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค. 57 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1.1. ตำแหน่ง  :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  :: 19500 บาท
การศึกษา  ::   ปริญญาตรี
คุณวุฒิเฉพาะตำแหน่ง  ::  วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
สังกัด    ::   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จ.พิษณุโลก

1.2. ตำแหน่ง  :: นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  :: 18000 บาท
การศึกษา  ::   ปริญญาตรี
คุณวุฒิเฉพาะตำแหน่ง  ::  วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา
สังกัด    ::   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี

1.3. ตำแหน่ง  :: นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  :: 18000 บาท
การศึกษา  ::   ปริญญาตรี
คุณวุฒิเฉพาะตำแหน่ง  ::  วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางบัญชี
สังกัด    ::   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  จ.นนทบุรี

1.4. ตำแหน่ง  :: นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน  :: 18000 บาท
การศึกษา  ::   ปริญญาตรี
คุณวุฒิเฉพาะตำแหน่ง  ::  วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา
สังกัด    ::   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  จ.นนทบุรี

1.5. ตำแหน่ง  :: นักจัดการงานทั่วไป   จำนวน  1 อัตรา
เงินเดือน  :: 19500 บาท
การศึกษา  ::   ปริญญาตรี
คุณวุฒิเฉพาะตำแหน่ง  ::  วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา
สังกัด    ::   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7   จ.ขอนแก่น

1.6. ตำแหน่ง  :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน  :: 18000 บาท
การศึกษา  ::   ปริญญาตรี
คุณวุฒิเฉพาะตำแหน่ง  ::  วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา
สังกัด    ::   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.เชียงใหม่ 1 อัตรา , จ.นครสวรรค์ 1 อัตรา , จ.ราชบุรี  2 อัตรา ,จ.สงขลา  1 อัตรา

1.7. ตำแหน่ง  :: เจ้าหน้าที่งานพัสดุ    จำนวน 1อัตรา
เงินเดือน  :: 13800 บาท
การศึกษา  ::   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คุณวุฒิเฉพาะตำแหน่ง  ::  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
สังกัด    ::   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จ.ยะลา

2. การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ที่ เว็บไซต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   http://job.hss.moph.go.th

รายละเอียดประกาศรับสมัคร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
เอกสารแนบท้ายประกาศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ใบสมัครออนไลน์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา [ 28 เม.ย. – 2 พ.ค.57 ]