กรมสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัครพลอาสาสมัคร เหล่า ทหารสารวัตร 63 อัตรา [26 พ.ค.-13 มิ.ย.57]

เปิดอ่าน 6,202 views

แชร์ข่าวนี้

 

           

                         กรมสารวัตรทหารบก รับสมัครพลอาสาสมัคร เหล่า ทหารสารวัตร เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) ให้บรรจุกับมณฑลทหารราบที่ 11 (กองพันทหารสารวัตรที่ 11 และกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11)  จำนวน 63 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2557

1. คุณสมบัติ
1.1 เพศชายเป็นพลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร ซึ่งรับราชการในทหารบก
1.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3 ) หรือเทียบเท่า
1.3 มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.4 รับเงินเดือน พ.2 ชั้น 3 ขึ้นไป
1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลอาญา และไม่เคยเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดให้โทษ
1.6 คุณสมบัติในข้อ 1.5 และ 1.6 ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อยขึ้นไปเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง

2. วิชาการสอบและขอบเขต
2.1 สอบวิชากการจำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  แบ่งเป็นรายวิชา ดังนี้  วิชาสารวัตรทหาร  วิชาฝ่ายการสารวัตร และวิชาสืบสวนสอบสวน
2.2 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทัศนคติ

3.วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสอบ
3.1 ประกาศเปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557
3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ  วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
3.3 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
3.4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชากการ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
3.5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
3.6 ประกาศผลรอบสุดท้าย วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

4. คะแนนเพิ่มพิเศษ
4.1 อายุราชการ 3-5 ปี ได้คะแนนเพิ่ม 2 ใน 100 คะแนน
4.2 อายุราชการ 6-10 ปี ได้คะแนนเพิ่ม 3 ใน 100 คะแนน
4.3 อายุราชการ 11 ปีขึ้นไป ได้คะแนนเพิ่ม 5 ใน 100 คะแนน
4.4 สำเร็จการศึกษาหลักสูตร พลสารวัตร ได้คะแนนเพิ่ม 3 ใน 100 คะแนน
4.5 เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้ ทบ.ในระดับ ทบ.และประเทศ(นำหนังสือรับรองมาด้วย) ได้คะแนนเพิ่ม 2 ใน 100 คะแนน
(รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว คิดคะแนนในการสอบภาควิชาการ

รายละเอียดเปิดรับสมัครทหารตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

กองทัพอากาศประกาศรับสมัครราชการเพื่อบรรจุตำแหน่งสัญญาบัตร 9 อัตรา 2-13 มิถุนายน 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัครพลอาสาสมัคร เหล่า ทหารสารวัตร 63 อัตรา [26 พ.ค.-13 มิ.ย.57]