กรมสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัครราชการทหาร จำนวน 63 อัตรา [26-20 มิ.ย.57]

เปิดอ่าน 888 views

แชร์ข่าวนี้

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็น พลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อบรรจุทดแทนฯ
1. คุณสมบัติ
1.1. เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 หรือผู้สำเร็จการศึกษา นศท.ชั้นปีที่ 3-5
1.2. อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์
1.3. เพศชาย ความสูง 168 ซม.ขึ้นไป
1.4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น(ม.3 )
1.5 มีคุณสมบัติตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
1.6 บิดา มารดาเชื้อชาติไทย สัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.7 ไม่เกียวข้องกับคดียาเสพติดทั้งทางตรงทางอ้อม ต้องโทษคดียาเสพติด หรือต้องโทษคดีอาญา

2. คะแนนเพิ่มพิเศษ
2.1. บุตรข้าราชการทหาร,ลูกจ้างชั่วคราว,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ซึ่งได้รับอันตรายทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเพิ่ม 10 ใน 100 คะแนน
2.2 บุตรข้าราชการทหาร,ลูกจ้างชั่ว คราว,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ที่เสียชีวิตเนื่อจากปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้บปูนบำเหน็จพิเศษ คะแนนเพิ่ม 10 ใน 100 คะแนน
2.3 เป็นบุตรข้าราชการ สังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ คะแนนเพิ่ม 5 ใน 100 คะแนน
2.4 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติงานใน ทบ.และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ.ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป คะแนนเพิ่ม 5 ใน 100 คะแนน   (คะแนนเพิ่มใช้ข้อที่สูงสุดเพียงข้อเดียว คิดคะแนนเฉพาะภาควิชาการ)

3. วิชาทำการสอบและขอบเขต
3.1 สอบวิชาการ ภาษาไทย กฎหมายเบื้องต้น ความรู้ทั่ว(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 20 พ.ค.- 30 มิ.ย.57)
3.2 ทดสอบร่างกาย ดันพื้น 2 นาที ลุกนั่ง 2 นาที วิ่งระยะทาง 2 กม.
3.3 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทัศนคติ

4. การรับสมัคร  
4.1 รับสมัคร 26 พ.ค. – 20 มิ.ย. 57 ณ แผนกกำลังพล กองแผนและการฝึก กรมการสารวัตรทหารบก ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ วันที่ 30 มิ.ย. 57
4.3 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 9 ก.ค. 57 ณ รร.ทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก
4.4 ประกาศผลสอบวิชาการ วันที่ 17 ก.ค. 57
4.5 ทดสอบร่างกายและสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทัศนคติ วันที่ 23 ก.ค. 57
4.6 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 29 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ กรมการสารวัตรทหารบก http://pmkmcenter.com

ดูรายละเอียดการรับสมัครสอบทหารกองหนุนเป็นพลอาสาสมัคร
Download ใบสมัคร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัครราชการทหาร จำนวน 63 อัตรา [26-20 มิ.ย.57]