กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน อุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา (27 เม.ย – 30 พ.ค.57)

เปิดอ่าน 274 views

แชร์ข่าวนี้

รับสมครสอบแข ั ่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26

        กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1.นักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา

2. คุณสมบัติ
2.1 เป็นเพศชาย / หญิง
2.2 มีอายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 30 พ.ค.57 ซี่งเป็นวันปิดรับสมัคร)
2.3 สำเร็จ ม.ปลายสายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

3. วิธีสมัครสอบ
ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น   โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์  http://www.tmd.go.th) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันฯ” โดยส่งไปรโดยส่งไปรษณีย์ใบสมัครและหลักฐานต่างๆ มาที่สถาบันอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

4. ค่าธรรมเนียมสอบ    จำนวน 100 บาท สี่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์คลองบางนา กทม.10262 ชื่ออผู้รับเงิน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่เว็บไซต์   http://www.tmd.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม  กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน อุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา (27 เม.ย – 30 พ.ค.57)