กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 53 อัตรา (1 – 8 พ.ค.57)

เปิดอ่าน 547 views

แชร์ข่าวนี้

กรมเจ ้ าท่า เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 53 อัตรา (1 – 8 พ.ค.57)

กรมเจ้าท่ามีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ  จำนวน 21 ตำแหน่ง 53 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1.1 ตำแหน่ง กะลาสี จำนวน 8 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง สหโภชน์ จำนวน 2 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอรื จำนวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่ง ช่างขุดลอก จำนวน 2 อัตรา
1.6 ตำแหน่ง ช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา
1.7 ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
1.8 ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
1.9 ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา
1.10 ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา
1.11 ตำแหน่ง สรั่งเรือ จำนวน 1 อัตรา
1.12 ตำแหน่ง สรั่งช่างกล จำนวน 1 อัตรา
1.13 ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ จำนวน 8 อัตรา
1.14 ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 5 อัตรา
1.15 ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเรือขุด จำนวน 3 อัตรา
1.16 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
1.17 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
1.18 ตำแหน่ง  นักวิชาการขนส่ง (ควบคุมจราจรทางน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
1.19 ตำแหน่ง  วิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาคณิตฯ) จำนวน 1 อัตรา
1.21 ตำแหน่ง  วิทยาจารย์ (ด้านการสอบวิชาเคมีฯ) จำนวน 1 อัตรา
1.21 ตำแหน่ง วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) จำนวน 1 อัตรา
     อัตราเงินเดือน  ตั้งแต่  10,430 – 18,000 บาท

2. คุณวุฒิ
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย ประกาศนียบัตร (ปวช.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) /  ปริญญาตรี

3. การรับสมัคร
สมัครได้ตลอด 24 ชม. ทาง http://jobs.md.go.th    ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  ราคา  180 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว  ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ราละเอียดสมัครงานราชการ  กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครพนักงานราชการ
สมัครงานพนักงานราชการ  สมัครงานกรมเจ้าท่า

ความคิดเห็น

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 53 อัตรา (1 – 8 พ.ค.57)