กรมแพทย์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 70 อัตรา [23 ก.พ. -16 มี.ค. 59]

เปิดอ่าน 15,222 views

แชร์ข่าวนี้

 กรมการแพทย์ทหารบกประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจะเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน สังกัด เหล่าทหารแพทย์  จำนวน 70 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559  ตั้งแต่วันที่  23 ก.พ. -16 มี.ค. 59  รายละเอียดต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.1 เป็นทหารกองหนุน (เหล่าแพทย์)  ปลดประจำการแล้ว อายุระหว่าง 18 – 25 ปี เกิดปี พ.ศ. 2534 – 2541  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   (จำนวน 50 อัตรา)
  1.2 เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย – หญิง) หรือเป็น
  1.2.1 ทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า)
  1.2.2 ทหารกองเกิน  ไม่รับผู้ที่เกิด พ.ศ. 2538 ที่ต้องเข้ารับการเลือกเป็นทหารกองประจำการ  ประจำปี 2559 บุคคลจำพวกที่ 2, 4
  1.3 ชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่  76 ซม.ขึ้นไป
  1.4 หญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
  1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีงาม  และไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

  กรมแพทย์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการ ประจำปี 2559

  กรมแพทย์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการ ประจำปี 2559

 2. การสมัครสอบ
  2.1 ขอรับในสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก  เลขที่ 8 ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ
 3. รายละเอียดเพิ่มเติม
  คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   กรมแพทย์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 70 อัตรา [23 ก.พ. -16 มี.ค. 59]
   คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์  กรมแพทย์ทหารบก

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมแพทย์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 70 อัตรา [23 ก.พ. -16 มี.ค. 59]