กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสม้ครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา [1พ.ค – 26 พ.ค.57]

เปิดอ่าน 394 views

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน   2 อัตรา
การศึกษา  ระดับปริญญาตรี
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท  หรือตามที่  อ.ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ  และ ก.พ. กำหนด
**    เป็นตำหน่งที่ปฏิบัติราชการในประเทศจะไม่ได้รับมอบหมายให้ไปแระจำการในต่างประเทศ
2. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. – 26 พ.ค. 57 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ และระบบจะปิดรับสมัครเวลา 17.00 น. ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดตำแหน่งราชการเพิ่มเติม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสม้ครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา [1พ.ค – 26 พ.ค.57]