กรุงเทพ ฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการกทม. ครั้งที่1/2557 จำนวน 158 อัตรา [ 25 เม.ย. – 20 พ.ค. 2557 ]

เปิดอ่าน 417 views

แชร์ข่าวนี้

กรุงเทพฯเปิดรับสมัครสอบข้าราชการกทม.ครั้งที่1/2557 จำนวน 158 อัตรา

กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  กําหนดดําเนินการเปิดรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ทางอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
     1.1 ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
1.1.1 สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน อัตราว่างจํานวน ๒ อัตรา
1.1.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จํานวน ๒๐ อัตรา
1.1.3 เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จํานวน ๓๐ อัตรา
1.1.4 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน ๑๐ อัตรา
1.1.5 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน ๑๐ อัตรา
1.1.6 นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน ๒๕ อัตรา
1.2 ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1.2.1   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน ๔ อัตรา
1.2.2นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน ๑๕ อัตรา
1.2.3 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
1.2.4 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จํานวน ๒ อัตรา
1.2.5 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
1.2.6 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จํานวน ๓๕ อัตรา
1.2.7 นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
1.2.8 นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ   จำนวน ๑ อัตรา

2. การรับสมัครสอบ
การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๑๔ ตําแหน่ง จํานวน  ๑๕๘ อัตรา เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗   ได้จากเว็บไซต์  http://ksb.bangkok.go.th  หรือ http://www.bangkok.go.th/exam

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุงเทพ ฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการกทม.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรุงเทพ ฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการกทม. ครั้งที่1/2557 จำนวน 158 อัตรา [ 25 เม.ย. – 20 พ.ค. 2557 ]