กองทัพบกเรียกกำลังพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2557

เปิดอ่าน 2,725 views

แชร์ข่าวนี้

กองทัพบก

ประกาศ
เรื่อง การรียกกำลังพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ในปี 2557

กองทัพบก จะทำการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2557  โดยเรียกกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน, นายทหารประทวนกองหนุน และสิบตรีกองประจำการกองหนุน/พลทหารกองหนุน ที่มีรายชื่อบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยในระบบกำลังสำรองต่าง ๆ ทุกกองทัพภาค เข้ารับตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร  ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2557 และทำการเรียกกำลังพลสำรองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความสม้ครใจเข้ารับฝึกศึกษา หลักสูตรตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง เพื่อเลื่อนยศ – ฐานะ

รายละเอียดเพิ่มเติม   กองทัพบกเรียกกำลังพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2557

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพบกเรียกกำลังพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2557