กองทัพภาคที่ 1 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 11 ไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เปิดอ่าน 7,311 views

แชร์ข่าวนี้

กองทัพภาคที่ 1 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 11 ไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในหน่วย กรมทหารพรานที่ 11 เพื่อปฏิบัติงาน ณ อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (ไม่จำกัดจำนวน)

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง  อาสาสมัครทหารพราน  ไม่จำกัดจำนวน

2. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
     2.1 บุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุน
     2.2  อายุ 18-30 ปี (พ.ศ.เกิดลบ พ.ศ.ปัจจุบัน)
     2.3 มีความสูงตั้งแต่ 160 ซ.ม. และ  น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 ก.ก.
     2.4  เว้นบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2537 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารใน เม.ย.58
     2.5 .สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
     2.6 .ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     2.7 .ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรืออยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก(เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือการกระทำโดยประมาท)

3. หลักฐานในการสมัคร
     3.1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของตนเอง และบิดา,มารดา จำนวน 2 ฉบับ
     3.2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเองและบิดา,มารดา จำนวน 2 ฉบับ
     3.3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
     3.4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ
     3.5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     3.6.เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

4. การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการ ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.

5. การคัดเลือก     คัดเลือกในวันที่ 22 ธันวาคม 2557
     5.1 เกณฑ์การสอบคัดเลือก
     – ทดสอบร่างกาย (ดีงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง)
     – สอบสัมภาษณ์

***  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับการฝึกเป็นทหารใหม่ที่แก่งกระจานรวมกับกรม ทพ.12,13 และ 14

6. สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.   โทร   0 2281 2639,0 2281 8209 ทุกวันเวลาราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพภาคที่ 1 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 11 ไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป