ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ชาย-หญิง [1ก.ย.-15 ก.ย.58]

เปิดอ่าน 11,861 views

แชร์ข่าวนี้

ด้วย กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร แจ้งให้ทราบว่าหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

๑. พลอาสาสมัคร (ชาย)
๑.๑ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๕๘ – ๑๕ ก.ย.๕๘
๑.๒ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา
ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘ – ๑๔ ก.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)
๒. พลอาสาสมัคร (หญิง)
๒.๑ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ – ๑๖ ก.ย.๕๘
๒.๒ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา
ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ – ๑๖ ก.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ   (ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)
๔. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๕๖-๙๔๕๒ ๐-๒๓๕๖-๐๘๙๓ และ
รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฯ ที่เว็บไซต์ กพ.ทบ. http://dop.rta.mi.th

รายละเอียดเพิ่มเติม  ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ชาย-หญิง [1ก.ย.-15 ก.ย.58]

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ชาย-หญิง [1ก.ย.-15 ก.ย.58]