กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน 16 อัตรา

เปิดอ่าน 1,017 views

แชร์ข่าวนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน 16 อัตรา


 1.  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  วันที่รับสมัคร : 21 ส.ค. – 21 ก.ย. 60
  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  วันที่รับสมัคร : 21 ส.ค. – 21 ก.ย. 60
  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 8 ตำแหน่ง
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,750 บาท
  วันที่รับสมัคร : 17 ส.ค. – 25 ส.ค. 2560
  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. หัวหน้ากลุ่มงานคดี ฝ่ายคดีและบังคับคดี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านกฎหมาย
  วันที่รับสมัคร : 24 ก.ค. – 31 ส.ค. 2560
  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ฉบับที่1)
  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบปฏิบัติการ 1-3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  วันที่รับสมัคร : 24 ก.ค. – 31 ส.ค. 2560
  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ฉบับที่1)
  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
 6. เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มงานบริหารงานเงิน
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มงานงานเงินรับ
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  วันที่รับสมัคร : 24 ก.ค. – 31 ส.ค. 2560
  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ฉบับที่1)
  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
กดติดตามเราได้ที่ :

Fanpage ::   www.facebook.com/jobs.army
กลุ่ม ::  www.facebook.com/groups/jobsarmy

งานราชการ, สอบราชการ, สอบตำรวจ, สอบทหาร, สอบครู, สอบราชการปี 60, ผลสอบ, ประกาศผลสอบ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน 16 อัตรา