กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจ จำนวน 100 อัตรา

เปิดอ่าน 8,566 views

แชร์ข่าวนี้

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจ จำนวน 100 อัตรา

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจ จำนวน 100 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นบุคคลภายนอกที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและการปกครอง  หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย ทั้งหมดจำนวน 3 วิชา (อาญา วิฯอาญา และพยาน)  มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตร    ระดับ รองสารวัตร ฝ่ายป้องกันปราบปราม จำนวน 40 อัตรา
2. ตำรวจชั้นประทวน เป็นบุคคลภายนอกที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่าและมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นตำรวจระดับชั้นประทวน  ระดับ ผบ.หมู่ ฝ่ายป้องกันปราบปราม จำนวน 60 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1. เป็นเพศชาย หรือ หญิง
2. มีอายุตั้งแต่  18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
3. สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง

ติดตาม ความคืบหน้าได้ที่     http://www.policebd51online.com/tourist_police.html

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจ จำนวน 100 อัตรา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตำรวจ จำนวน 100 อัตรา