กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัคร 10 อัตรา [ตั้งแต่วันที่ 26 เป็นต้นไป]

เปิดอ่าน 2,080 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • พลรักษาการณ์ กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 5 อัตรา
  • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

  • เพศชาย จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 เพศชาย
  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือ จบการศึกษาวิชาทหารชั้นที่ 3 (รด. ปี3)
  • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 22 พฤษภาคม 2557) ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2527 ถึง 25 พฤษภาคม 2535)   มีความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

การรับสมัครทหาร   เปิดรับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557  – 2 มิถุนายน  2557 เวลา 90.00-15.00 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (หลังศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทหาร   
–  วันที่ 3  มิถุนายน 2557 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

  –  วันที่ 4   มิถนายน  2557 สอบข้อเขียน 13.00 – 15.00 และประกาศผลในเวลา  16.30 น.
  –  วันที่ 5   มิถุนายน 2557 สอบพลศึกษา (วิ่ง ดันพื้น ลุกนั่ง) สอบสัมภาษณ์ 


ขอบเขตข้อสอบราชการทหาร
1. วิชาทั่วไป  ทดสอบความรู้ของระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)  รายวิชาดังนี้  วิชาสังคม  วิชาภาษาไทย  วิชาความรู้ทั่วไป  วิชาเฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 3 วิชา วิชาละ 25 ข้อ รวม 75 ข้อ  จำนวน 150 คะแนน
รายละเอียดเปิดรับสมัครทหาร      รายละเอียดการ
ประกาศรับสมัครสอบราชการทหาร

กรมสรรพาวุธทหารอากาศเปิดรับสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 2-6 มิถุนายน 2557 นี้  อ่านรายละเอียด  >>> รับสมัครพนักงานราชการกรมสรรพาวุธทหารอกาศ

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัคร 10 อัตรา [ตั้งแต่วันที่ 26 เป็นต้นไป]