กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 133 อัตรา [21 – 27 เม.ย. 57]

เปิดอ่าน 2,109 views

แชร์ข่าวนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557   จำนวน 133 อัตรา

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
     1.1 นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 20 อัตรา
1.2 นายทหารประทวน จำนวน  133 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
     2.1 เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ก.ค. 57
          – สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่า 1 ม.ค.2522 ถึง 31 ก.ค2539)
         – สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่า 1 ม.ค.2527 ถึง 31 ก.ค2539) เว้นในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ รหัส 2709  จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1(เกิดระหว่า 1 ม.ค.2527 ถึง 31 ก.ค2535)
2.1. ไม่เป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์ทหารในปี 2557
2.2. คุณวุฒิตามการศึกษาเพศตามตำแหน่งและตามที่กำหนด
2.3 สัญชาติไทยเชื้อชาติไทย บิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นน.สัญญาบัตรหรือ น.ประทวน มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยได้
2.4 มีอวัยวะ รูปร่างขนาดร่างกาย และไม่เป็นโรคตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.5 ผู้สมัครสอบชายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. หญิง 150 ซม.
2.6 ดัชนีความหนาแน่นร่างกาย BMI ไม่เกิน 30 กก./ตร.ม.
2.7 ไม่เป็นโรคเท้าแบน
2.8 ไม่เป็นโรคตาบอดสี

3. การสมัครสอบ มี 2 วีธีสมัครด้วยตนเองและทางอินเตอร์เน็ต
     3.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 21-27 เม.ย. 57  ที่  www.rtarf.mi.th และ http://application.rtarf.mi.th
     3.2 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 21-27 เม.ย. 57 เวลา 0900-1500 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพณ โดยซื้อระเบียบการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัครได้ ตั้งแต่ 21-27 เม.ย. 57 เวลา 0900-1500 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

4. สอบคัดเลือก
     4.1 สอบภาควิชาการ วันที่  11 พ.ค. 57 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกาศผลสอบภาควิชาการ 15 พ.ค. 57 ที่ www.rtarf.mi.th

  • การจำหน่ายระเบียบการสอบ และการรับสมัคร กรมสารบรรณทหาร (อาคาร 4 ) กองบัญชาการกองทัพไทย ซ.แจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 0 2572 1826 , 0 2575 6359 , 09 2367 4102 หรือ 09 2367 4103
  • ตรวจสอบคุณวุฒิในสอบฯ กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 0 2575 6073 และ 09 4234 9931
  • การตรวจโรค สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 0 2586 7360  หรือ 0 2963 6106

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 133 อัตรา [21 – 27 เม.ย. 57]