กองพลทหารราบที่๔ รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน อัตรา ส.อ. จำนวน ๗๗ อัตรา 19-21 มิ.ย. 60

เปิดอ่าน 1,431 views

แชร์ข่าวนี้

          กองพลทหารราบที่๔ รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน อัตรา ส.อ. จำนวน ๗๗ อัตรา 19-21 มิ.ย. 60

 

กองพลทหารราบที่๔ รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน อัตรา ส.อ. จำนวน ๗๗ อัตรา 19-21 มิ.ย. 60

กองพลทหารราบที่๔ รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน อัตรา ส.อ. จำนวน ๗๗ อัตรา 19-21 มิ.ย. 60

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2560 ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 77 อัตรา

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  – พลขับรถ                  จำนวน  35  อัตรา
  – เสมียน                      จำนวน 20  อัตรา
  – พลสูทกรรม              จำนวน 8  อัตรา
  – ช่างวิทยุ                    จำนวน 4  อัตรา
  – ช่างยานยนต์             จำนวน 4  อัตรา
  – ช่างยานยนต์ล้อ        จำนวน 2  อัตรา
  – ช่างยานยนต์สายพาน    จำนวน 1 อัตรา
  – นายสิบเครื่องมือ        จำนวน  1  อัตรา
  – พลวิทยุ                     จำนวน  1  อัตรา
  – พลสลับสาย               จำนวน  1  อัตรา
 2. คุณมบัติทั่วไป
  – ผู้สมัคร บิดาและมารดา  มีสัญชาติไทยกำเนิด
  – เป็นชายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ( ผู้ที่เกิดตั้งแต่พุทธศักราช 2542) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดไม่เกินพุทธศักราช 2530)
  – เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารรายละเอียดด่างล่าง

กองพลทหารราบที่๔ รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน อัตรา ส.อ. จำนวน ๗๗ อัตรา 19-21 มิ.ย. 60

กองพลทหารราบที่๔ รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน อัตรา ส.อ. จำนวน ๗๗ อัตรา 19-21 มิ.ย. 60

กองพลทหารราบที่๔ รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน อัตรา ส.อ. จำนวน ๗๗ อัตรา 19-21 มิ.ย. 60


กองพลทหารราบที่๔ รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน อัตรา ส.อ. จำนวน ๗๗ อัตรา 19-21 มิ.ย. 60

กองพลทหารราบที่๔ รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน อัตรา ส.อ. จำนวน ๗๗ อัตรา 19-21 มิ.ย. 60

กดติดตามเราได้ที่ :   www.facebook.com/jobs.army

สอบราชการ, สอบตำรวจ, สอบทหาร, สอบครู, สอบราชการปี 60, ผลสอบ, ประกาศผลสอบ,

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองพลทหารราบที่๔ รับสมัครบุคคลพลเรือน-ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน อัตรา ส.อ. จำนวน ๗๗ อัตรา 19-21 มิ.ย. 60