กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการทดสอบร่างกายในวันที่ 16 ก.ค. 2557

เปิดอ่าน 697 views

แชร์ข่าวนี้

เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

เนื่องจากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ได้ประกาศเปิดรับสมัครสอบนายทหารชั้นประทวนอัตราสิบเอกในตำแหน่งต่าง ๆ  7 ตำแหน่ง 136 อัตรามาแล้วเมื่อวัน 26-27 มิถุนายน 2557  บัดนี้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเพื่อเข้ารับการทดสอบร่างกายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ดังนี้

1. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

12

 

2. เกณฑ์การทดสอบสมรรถนภาพร่างกาย

13

 

3. บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ทั่วไป

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

 

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

 

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

4. บัยชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างยนต์

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

 

 

5. 5. บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเขียน

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

 

6. บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเชื่อม

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

 

7. บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างประปา

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

 

8. บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างวิทยุ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

 

9. บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ** ขาดหน้า 1-2

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์เปิดรับสมัครสอบทหาร

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการทดสอบร่างกายในวันที่ 16 ก.ค. 2557