กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 131 อัตรา [26-27 มิ.ย. 2557]

เปิดอ่าน 1,423 views

แชร์ข่าวนี้

เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก เพื่อปฏิบัติภารกิจ ร้อย.รอ. CAT – 904 พล.1 รอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลขับ     จำนวน 42 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง  ทั่วไป (เสมียน,พลวิทยุ,นายสิบน้ำมันฯ)      จำนวน 71 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ จำนวน 7 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง ช่างเขียน จำนวน 2 อัตรา
1.5 ตำแหน่ง นายสิบการประปา จำนวน 1 อัตรา
1.6 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ จำนวน 7 อัตรา
1.7 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติ (ตามตำแหน่ง)
 2.1 ตำแหน่ง พลขับ
2.1.1  เป็นทหารกองหนุนอายุ 22 – 30 ปีบริบูรณ์
2.1.2 จบการการศึกษาระดับม.ต้น หรือเทียบเท่า
2.1.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.1.4 มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก.
2.1.5 ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย
2.1.6 มีใบขับขี่รถยนต์ มีความรู้ช่างเครื่องยนต์เบื้องต้น
2.2 ตำแหน่ง ทั่วไป
2.2.1 เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
2.2.2 จบการศึกษาระดับ ม.ต้น หรือเทียบเท่า
2.2.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย โดยกำเนิด
2.2.4 น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก.
2.2.5 ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย
   2.3 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์
2.3.1 เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
2.3.2 จบการศึกษาระดับ ปวช.สาขางานยานยนต์
2.3.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย โดยกำเนิด
2.3.4 มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก.
2.3.5 ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย
   2.4 ตำแหน่ง  ช่างเขียน
2.3.1 เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
2.3.2 จบการศึกษาระดับ ปวช.ศิลปกรรม,เทคนิคสถาปัตยกรรม,จิตรกรรมสากล,เคหภัณฑ์,ศิลปหัตถกรรม,วิจิตรศิลป์
2.3.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย โดยกำเนิด
2.3.4 มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก.
2.3.5 ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย
     2.5 ตำแหน่ง นายสิบการประปา
2.5.1 เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
2.5.2 จบการศึกษาระดับ ปวช.ช่างท่อ,ช่างก่อสร้าง
2.5.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย โดยกำเนิด
2.5.4 มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก.
2.5.5 ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย
     2.6 ตำแหน่ง  ช่างวิทยุ
2.6.1 เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
2.6.2 จบการศึกษาระดับ ปวช.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2.6.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย โดยกำเนิด
2.6.4 มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก.
2.6.5 ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย
     2.7 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม
2.7.1 เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
2.7.2 จบการศึกษาระดับ ปวช.ช่างกลโลหะ
2.7.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทย โดยกำเนิด
2.7.4 มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก.
2.7.5 ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นตามร่างกาย

3. กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครวันที่ 26-27 มิ.ย. 2557  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เขตดุสิต กทม. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โทร 0-2282-2885 หรือ 0-2282-4286 ต่อ 91031

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 131 อัตรา [26-27 มิ.ย. 2557]