การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 371 อัตรา [ 17-24 เม.ย.2557 ]

เปิดอ่าน 379 views

แชร์ข่าวนี้

การประปาส่วนภูมิภาค 2557 เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 371 อัตรา

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1. วิศวกร
     1.2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     1.3. สถาปนิก
     1.4. นักวิทยาศาสตร์
     1.5. เศรษฐกร
     1.6. นักวิเคราะห์ระบบงาน
     1.7. นักบัญชี
     1.8. บุคลากร
     1.9. วิทยากรฝึกอบรม
     1.10. นักบริหารงานทั่วไป
     1.11. นักประชาสัมพันธ์
     1.12. ช่างโยธา
     1.13. ช่างไฟฟ้า
     1.14. ช่างเครื่องกล
     1.15. พนักงานการเงินและบัญชี
     1.16. พนักงานพัสดุ
                 รวม   371  อัตรา

2. การรับสมัครสอบ
      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 เมษายน 2557  ผ่าน เว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 371 อัตรา [ 17-24 เม.ย.2557 ]