การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิงเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สำหรับอาสาสมัครทหารพรานหญิง จะรับเป็นนักโดดร่มของกองทัพเรือ

เปิดอ่าน 281 views

การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิงเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สำหรับอาสาสมัครทหารพรานหญิง จะรับเป็นนักโดดร่มของกองทัพเรือ

การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิงเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

สำหรับอาสาสมัครทหารพรานหญิง จะรับเป็นนักโดดร่มของกองทัพเรือ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิงเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สำหรับอาสาสมัครทหารพรานหญิง จะรับเป็นนักโดดร่มของกองทัพเรือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น