การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา [ 7 – 16 พ.ค.57]

เปิดอ่าน 389 views

แชร์ข่าวนี้

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา 7 – 16 พ.ค.57

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน  จำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1.ตำแหน่ง  นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
1.2.ตำแหน่ง  นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
1.3.ตำแหน่ง  นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
1.4.ตำแหน่ง  นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) จำนวน 2 อัตรา
1.5.ตำแหน่ง  นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน) จำนวน 2 อัตรา
1.6.ตำแหน่ง  นักบัญชี 4 จำนวน 12 อัตรา
1.7.ตำแหน่ง  นักการเงิน 4 จำนวน 2 อัตรา
1.8.ตำแหน่ง  นักการเงิน 4 จำนวน 1 อัตรา
1.9.ตำแหน่ง  บุคลากร 4 จำนวน 1 อัตรา
1.10.ตำแหน่ง  นิติกร 4 จำนวน 3 อัตรา
1.11.ตำแหน่ง  นักการตลาด 4 จำนวน 2 อัตรา
1.12.ตำแหน่ง  เภสัชกร 4 จำนวน 1 อัตรา
1.13.ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 1 อัตรา
1.14.ตำแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 29 อัตรา
1.15.ตำแหน่ง  วิศวกรโยธา 4 จำนวน 4 อัตรา
1.16.ตำแหน่ง  วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 2 อัตรา
1.17.ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ 3 จำนวน 33 อัตรา
1.18.ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ 3 (Call Center) จำนวน 3 อัตรา
1.19.ตำแหน่ง  พนักงานตรวจสอบ 3 จำนวน 1 อัตรา
1.20.ตำแหน่ง  พนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา
1.21.ตำแหน่ง  พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 3 อัตรา
1.22.ตำแหน่ง  พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา
1.23.ตำแหน่ง  พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
1.24.ตำแหน่ง  พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
1.25.ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 จำนวน 8 อัตรา
1.26.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 69 อัตรา
1.27.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคเสาอากาศ 3 จำนวน 32 อัตรา
1.28.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 13 อัตรา
1.29.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 5 อัตรา
1.30.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 4 อัตรา
1.31.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 26 อัตรา
1.32.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคโลหะ 2 จำนวน 1 อัตรา
1.33.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคเครื่องกล 2 จำนวน 5 อัตรา
1.34.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 30 อัตรา
1.35.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคสายอากาศ 2 จำนวน 5 อัตรา
1.36.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 11 อัตรา
1.37.ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคโยธา 2 จำนวน 5 อัตรา
1.38.ตำแหน่ง  พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 2 อัตรา
1.39.ตำแหน่ง  พนักงานขับยานพาหนะ 1 จำนวน 4 อัตรา
1.40.ตำแหน่ง  พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 188 อัตรา
1.41.ตำแหน่ง  พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) จำนวน 35 อัตรา
1.42.ตำแหน่ง  พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างโยธา ) จำนวน 13 อัตรา

2. คุณสมบัติ
2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น จนถึง ระดับปริญญาโทร (ตามรายละเอียดในตำแหน่ง)
2.2 เป็นเพศชาย หรือ หญิง (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง

3. การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พ.ค.57

รายละเอียดรับสมัครงานราชการ การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครบรรจุพนักงาน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา [ 7 – 16 พ.ค.57]