ด่วน ประกาศผลสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ภาควิชาการ ปี 2557

เปิดอ่าน 3,349 views

แชร์ข่าวนี้

ประกาศผลสอบรอบแรกภาควิชาการกองบัญชาการกองทัพไทย 2557

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการกองบัญชากการองทัพไทย ประจำปี 2557 ตามประกาศนี้ ให้ทำการพิมพ์ใบบันทึกประวัติเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง จำนวน ๓ ชุด และนำมาให้ เจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ ณ จุดรายงานตัวในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๕๗    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

ประกาศ !!  ประกาศผลรอบแรกภาควิชาการกองบัญชาการกองทัพไทย   ลิงค์เว็บกองบัญชาการกองทัพไทย    เนื่องจากเว็บมีคนเข้าจำนวนมากอาจทำให้ช้า ดูได้อีก 1 ช่องทาง

ประกาศผลสอบ

ชั้นสัญญาบัตร
ตําแหน่ง (0101) กลุ่มงานการเงิน (1) (ช.)   คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (0102) กลุ่มงานการเงิน (2) (ช./ญ.)   คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (0203) กลุ่มงานสถาปัตยกรรม (ช./ญ.)   คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (0304) กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (1) (ช./ญ.)   คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (0305) กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (2) (ช.)      คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (0406) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (ช./ญ.)      คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (0507) กลุ่มงานการข่าวและรักษาความปลอดภัย (ช.)  คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (0608) กลุ่มงานแผนที่ (ช./ญ.)     คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (0709) กลุ่มงานพยาบาล (ช./ญ.)    คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (0810) กลุ่มงานภาษาอังกฤษ (ช./ญ.)    คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (0911) กลุ่มงานพลศึกษา (ช.)     คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (1012) กลุ่มงานพลาธิการ (ช./ญ.)    คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (1113) กลุ่มงานบรรณารักษ์ (ช.)   คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (1214) กลุ่มงานคณิตศาสตร์ (ช.)   คลิ๊กที่นี่

ชั้นประทวน
ตําแหน่ง (2101) กลุ่มงานสารบรรณ (1) (ช.)  คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (2102) กลุ่มงานสารบรรณ (2) (ช./ญ.)    คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (2203) กลุ่มงานการเงิน (1) (ช.)    คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (2204) กลุ่มงานการเงิน (2) (ช./ญ.)   คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (2305) กลุ่มงานสถาปัตยกรรม (ช./ญ.)   คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (2406) กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (ช.) คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (2507) กลุ่มงานถ่ายภาพและวิดีทัศน์ (ช.)   คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (2608) กลุ่มงานการสัตว์ (ช.)  คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (2709) กลุ่มงานพลขับรถ (ช.)   คลิ๊กที่นี่
ตําแหน่ง (2810) กลุ่มงานบริการ (ญ)  คลิ๊กที่นี่

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ด่วน ประกาศผลสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ภาควิชาการ ปี 2557