ตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

เปิดอ่าน 5,394 views

แชร์ข่าวนี้

ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย  ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

ตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

ตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

ตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

ตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

ตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

ตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

ตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

ตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตำรวจภูธรภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘