ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก

เปิดอ่าน 21,553 views

แชร์ข่าวนี้

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก

กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร แจ้งให้ทราบว่าหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราช วัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

1. พลอาสาสมัคร (ชาย)
1.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 – 15 ก.ย.58
1.2 สมัครด้ วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ค.58 – 14 ก.ย.58 ไม่ เว้นวันหยุดราชการ
(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

2. พลอาสาสมัคร (หญิง)
2.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.58 – 16 ก.ย.58
2.2 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา
ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ค.58 – 16 ก.ย.58 ไม่เว้นวันหยุดราชการ(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

3. สอบถามเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2456-9452 0-2356-0893 และ รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฯ ที่เว็บไซต์ กพ.ทบ. http://dop.rta.mi.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ระเบียบการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร)จำนวนมาก