ประกาศเป็นทางการ เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ทั่วประเทศ

เปิดอ่าน 18,635 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นพลตำรวจ  จำนวน  5,000 อัตรา ทั่วประเทศ    

1. คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศ ชาย
1.2 วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
1.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 27 ปี
1.4 มีสภาพ โสด
1.5 สูง 160 ซม.ขึ้นไป รอบอก 77 ซม.ขึ้นไป
1.6 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามกำหนด

2. เฉพาะประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ (ศชต.) 
2.1 กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย
2.1.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศ ชาย
2.1.2 วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า และมีวุฒิประกาศนียบัตรอิสลามศึกษาตอนปลาย ฝผอานาวียะฮุ)
2.1.3 มีอายุ 18-27 ปีบริบูรณ์
2.1.4 สูง 160 ซม.ขึ้นไป รอบอก 77 ซม.ขึ้นไป
2.1.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามกำหนด
2.2 กลุ่มผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2.1 ป็นบุคคลภายนอก เพศ ชาย
2.2.2 ฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นาราธิวาส) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.2.3 มีอายุ 18-27 ปีบริบูรณ์
2.2.4 สูง 160 ซม.ขึ้นไป รอบอก 77 ซม.ขึ้นไป
2.2.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามกำหนด
2.3 กลุ่มบุคคลทั่วไป
2.3.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศ ชาย
2.3.2 วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
2.3.3 อายุ 18-27 ปีบริบูรณ์  สภานภาพ โสด
2.3.4 สูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอก 77 ซม. ขึ้นไป
2.3.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด

ประกาศเป็นทางการ เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ทั่วประเทศ

3.ข้อสอบ 160 ข้อ

– ความรู้ทั่วไป   40 ข้อ
– ภาษาไทย  25 ข้อ
– ภาษาอังกฤษ  40 ข้อ
– ความรู้ความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
– กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  10 ข้อ
– สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 10 ข้อ

4. รับทั้งสิ้นจำนวน 5000 อัตราดังนี้
4.1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล   1000 อัตรา
4.2 ตำรวจภูธรภาค 1   400 อัตรา
4.3 ตำรวจภูธรภาค 2   350 อัตรา
4.4 ตำรวจภูธรภาค 3   200 อัตรา
4.5 ตำรวจภูธรภาค 4   250 อัตรา
4.6 ตำรวจภูธรภาค 5   300 อัตรา
4.7 ตำรวจภูธรภาค 6   150 อัตรา
4.8 ตำรวจภูธรภาค 7   400 อัตรา
4.9 ตำรวจภูธรภาค 8   200 อัตรา
4.10 ตำรวจภูธรภาค 9   100 อัตรา
4.11 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน   900 อัตรา
4.12 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  900 อัตรา

5. รับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5000 อัตรา   ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย ( 25 ส.ค. 2558 ) ถึง 16.30 น. สอบข้อเขียนวันที่ 13 ก.ย. 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ประกาศเป็นทางการ เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ทั่วประเทศ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประกาศเป็นทางการ เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ทั่วประเทศ