พลอาสาสมัครคืออะไร?

เปิดอ่าน 16,360 views

แชร์ข่าวนี้

พลอาสาสมัครคืออะไร?    พลอาสาสมัคร คือ   ข้าราชการทหารที่ได้รับการบรรจุในอัตราพลอาสาสมัคร รับเงินเดือนระดับ พ.2

พลอาสาสมัครไม่ได้เป็นอาสาสมัครแบบ ตำรวจบ้าน หรือ อปพร. แต่เป็น ”  ข้าราชการกลาโหมประจำการ ที่ต้องสอบเข้ามาเป็นและเมื่อสอบได้แล้วต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบกองทัพ และรับราชการได้จนถึงเกษียณอายุ 60 ปี

สวัสดิการ = เบิกได้ทุกอย่างเหมือนทหารยศสิบเอก มีเงินเดือนประจำ มีบ้านพักสวัสดิการ พ่อ,แม่,ลูก,ภรรยา เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ค่าเล่าเรียนบุตรเบิกได้ เกษียณมีบำเหน็จ บำนาญ ค่าโดยสารรถ บขส. รถไฟ ลดครึ่งราคา และ ฯลฯ

ความก้าวหน้า = สามารถเลื่อนยศเป็นนายสิบ จ่า นายทหารได้

พลอาสาสมัคร คือ ข้าราชการทหารที่ได้รับการบรรจุในอัตราพลอาสาสมัคร รับเงินเดือนระดับ พ.2

หน่วยที่ยังมีอัตราพลอาสาสมัครในปัจจุบัน
– สห.(สารวัตรทหาร)
– ดย.(ทหารดุริยางค์)
– ร.1 พัน.4 รอ. (กรมทหารราบที่ 1 ฯ)
– ทม.รอ.(หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย)
– พัน.สท.(กองพันสุนัขทหาร)
– บก.ทท.(กองบัญชาการกองทัพไทย)
– สป.กห.(สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
cr.จาก สารวัตรทหาร บก.กองทัพไทย

ความคิดเห็น

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พลอาสาสมัครคืออะไร?