มณฑลทหารบกที่ 32 เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 9 อัตรา 9-22 พ.ค. 60

เปิดอ่าน 6,668 views

แชร์ข่าวนี้

ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2560

มณฑลทหารบกที่ 32 เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 9 อัตรา 9-22 พ.ค. 60

มณฑลทหารบกที่ 32 เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 9 อัตรา 9-22 พ.ค. 60

มณฑลทหารบกที่ 32 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการในส่วนของ มณฑลทหารบกที่ 32 และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 9 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่ง ช่างกล มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง พนักงานบริการ มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 2 อัตรา
4.ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง เภสัชกร โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่ง พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 พฤษภาคม 2560 #ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 ) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาครับ

#ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-225941 ต่อ 72310 ,72335 , 72399 ( #ในเวลาราชการ )

รายละเอียดภาพด้านล่าง

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

สอบราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบราชการปี 60 ผลสอบ

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มณฑลทหารบกที่ 32 เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 9 อัตรา 9-22 พ.ค. 60