รรท.ผบ.ตร.ยืดระยะการกำหนดอายุ นสต.ใหม่เป็น เริ่มปี 2558

เปิดอ่าน 492 views

แชร์ข่าวนี้

สอบนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 1   นายขจรวัฒน์ เจียมพิริยะกุล อายุ 25 ปี พร้อมบุคคลภายนอกที่ต้องการสอบตำรวจโดยใช้วุฒิปริญญาตรี ประมาณ 10 คน เข้าพบ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอให้ทบทวนการปรับหลักเกณฑ์ผู้สมัครสอบจากวุฒิปริญญาตรี เป็นวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเห็นว่า หลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดให้บุคคลอายุระหว่าง 18-27 ปี มีสิทธิสมัครสอบได้และเป็นช่วงอายุที่เหมาะสม แต่หากมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ ขอให้ประกาศล่วงหน้า เพื่อไม่ให้กระทบผู้ที่เตรียมตัวสอบในปีนี้   โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช.สกพ. เข้ารับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2557 โดย รรท.ผบ.ตร. เป็นผู้รับมอบหนังสือฯ ดังกล่าวด้วยตนเองและกล่าวขอบคุณที่มีประชาชนให้ความสนใจและมุ่งมั่นที่จะสอบแข่งขัน เข้ารับราชการตำรวจ แต่หลักเณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมติ ก.ต.ช. และ มติที่ประชุมบริหาร ตร. อนุมัติหลักการรับสมัครบุคคลที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 18-21 ปี เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2557 ซึ่งการพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าวมาจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย, การวิเคราะห์ของนักจิตวิทยาและความเห็นทางการแพทย์ในโรงพยาบาล กระทั่งได้ช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดของการเข้ารับราชการตำรวจ โดยเฉพาะในสายป้องกันปราบปราม คือ ช่วงอายุ18-21 ปีกลุ่มที่ผู้ร้องเรียนแสดงความกังวลต่อหลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวในเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์และการตัดสินใจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
รรท.ผบ.ตร. กล่าวว่าการรับสมัครบุคคลในช่วงอายุ 18-21 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจะมีการฝึกอบรม 1 ปีเต็ม และออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนอาวุโสดังนั้น ประเด็นดังกล่าวจึงไม่น่ากังวลแต่อย่างใด พร้อมรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ร้องเรียนฯ เข้าสู่ที่ประชุมบริหาร ตร. อีกครั้ง เพื่อขอความเห็นชอบให้พิจารณาเลื่อนการใช้หลักเกณฑ์การรับสมัครใหม่ในปีถัดไป และให้นำหลักเกณฑ์เดิม ของผู้สมัครสอบฯ คือ อายุไม่เกิน 27 ปีนั่น มาใช้ในการสมัครสอบครั้งนี้ เนื่องจากในการใช้หลักเกณฑ์ใหม่ยังไม่ได้มีการประกาศออกไปล่วงหน้า ทำให้ผู้ที่ตั้งใจสมัครสอบหลายๆคน จะเสียสิทธิ์เพราะอายุเกินเกณฑ์ และบางคนได้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการเตรียมตัวสอบ

อย่างไรก็ตาม เน้นย้ำว่าในปีต่อไปจะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่ทาง ตร. กำหนด คือ วุฒิ ม.6 อายุ 18-21 ปี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหลัก สุดท้าย รรท.ผบ.ตร. กล่าวให้กำลังใจแก่กลุ่มผู้เข้าพบฯ ให้ตั้งใจสอบแข่งขันเพื่อเข้ามารับราชการตำรวจตามที่ทุกคนตั้งใจ และขอเตือนผู้ที่จะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่อ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านและเข้ารับราชการได้นั้นไม่เป็นความจริง เน้นย้ำไม่มีใครช่วยฝากท่านเข้าเป็นตำรวจได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดการสอบอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ใช้เกณฑ์วัดผลจากคะแนนสอบเท่านั่น หากพบว่ามีการทุจริตในการสอบและจับได้จะถูกดำเนินคดีอาญาถึงที่สุด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รรท.ผบ.ตร.ยืดระยะการกำหนดอายุ นสต.ใหม่เป็น เริ่มปี 2558