รวมแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ

เปิดอ่าน 4,462 views

แชร์ข่าวนี้

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี 2557

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี 2557

1. สรุป แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาวิธีการบริหารกิจการที่ดี ๕๐ ข้อ

2. แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย

3. แบบทดสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

4. แนวข้อสอบสำหรับทดสอบ สายอำนวยการ ชุด 3 และ 4 จำนวน2003

5. แนวข้อสอบสำหรับทดสอบ สายอำนวยการ ชุด 2 จำนวน 80 ข้อ

6. แนวข้อสอบสำหรับทดสอบ สายอำนวยการ ชุด 1 จำนวน 100 ข้อ

7. แนวข้อสอบสารบรรณ

8. แนวข้อสอบรวมฮิต1

9. แนวข้อสอบงานสารบรรณW_Archive 50 ข้อ

10. แนวข้อสอบ+พระราชกฤษฏีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

11. ถาม ตอบ พร้อมเนื้อหา ภาษาไทย

12. ถาม – ตอบ พร้อม มาตรา พ.ร.บ.ตร.แห่งชาติ 1 183 ข้อ

13. ตำรวจ_10_ข้อ

14. ชุด Test 2 ข้าราชการตำรวจ 3 ภาษาไทย

15. ข้อสอบวิชาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี1 74 ข้อ ไม่มีเฉลย

16. ข้อสอบวิชาภาษาไทย 100 ข้อ 1

17. ข้อสอบภาษาไทย 70 ข้อ

18. ข้อสอบงานสารบรรณ-2526_90_ข้อ ข้อสอบงานสารบรรณ 167 ข้อ

19. วิชา_พรบ_ใหม่_ 77 ข้อ

20. วิชา_พรบ.ตำรวจแห่งชาติ_2547 166 ข้อ

21. รวมข้อสอบสายธุรการชุ

22. พ.ศ.2546 50 ข้อ ไม่มีเฉลย

23. พ.ศ._2547_ฉบับที่_4_

24. พ.ศ._2547_ฉบับที่_2__ไม่มีเฉลย

25. พ.ศ._2547_ฉบับที่_1__สมัยเปิดสอบตม.เมื่อปี_2547

26. พ.ร.บ.ตำรวจ_ของ_สถาบันติว_Balance_ตรงข้ามรามคำแหง

27. แนวข้อสอบตำรวจ

  ขอบคุณที่ทุกท่านที่แบ่งปันความรู้แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการนี้ให้กับเพื่อน ๆ ด้วยครับ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รวมแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ