รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาโทเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์ จำนวน ๓๐ อัตรา

เปิดอ่าน 7,767 views

แชร์ข่าวนี้

รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน    ผู้มีวุฒิปริญญาโทเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจ  ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่มตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์   จำนวน ๓๐ อัตรา

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ
๑. ประกาศรับสมัคร click ที่นี่ ๑๙ มิ.ย. ๕๘
๒. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ๒๒ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๕๘
๓. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้สอบข้อเขียน,
ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ๑๗ ก.ค. ๕๘
๔. สอบข้อเขียน ที่ มร. วิทยาเขตบางนา ๒๖ ก.ค. ๕๘
๕. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๓๐ ก.ค. ๕๘
๖. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๔ , ๖ ส.ค. ๕๘
๗. ประกาศผลรอบสุดท้าย (ผู้ได้รับคัดเลือก) ๒๕ ส.ค. ๕๘
๘. ผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรม ๓๑ ส.ค. ๕๘

 

สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ดังนี้
1. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา   หมายเลขโทรศัพท์ 029413162 , 029410979 ต่อ 106 , 109
2. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลการรับสมัคร
ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ของ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 026970999 กด 1 กด 101
Download รายละเอียดเพิ่มเติม โดย click link ข้างล่าง
๑. ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓. มติ ก.ตร.ครั้งที่ 6/2552   (กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม    กองบัญชาการการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาโทเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์ จำนวน ๓๐ อัตรา