วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557 [ 4-11 มิ.ย.57 ]

เปิดอ่าน 654 views

แชร์ข่าวนี้

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557      วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับรองเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้

1. รับสมัครเพศชายและหญิง จำนวน 60 คน

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.3 เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี  (เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยก่า 150 เซนติเมตร หนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม  เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร )
2.4 สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

3. การจำหน่ายใบสมัครและการสมัคร
3.1 จำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง วันที่  11 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคาชุดล่ะ 100 บาท หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต Website :: www.nursepolice.go.th
3.2 รับสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 11 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กรณีซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจแล้วมาสมัครด้วยตนเอง ชำระเงินค่าสมัคร 250 บาท กรณีดาวน์โหลดใบสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ชำระค่าสมัคร 350 บาท

รายละเอียด  รับสมัครวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ     กำหนดการรับสมัครวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

ความคิดเห็น

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557 [ 4-11 มิ.ย.57 ]