ศูนย์การทหารม้าเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา 1-9 มิ.ย. 60 นี้

เปิดอ่าน 1,301 views

แชร์ข่าวนี้

ศูนย์การทหารม้าเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา 1-9 มิ.ย. 60 นี้ 

ศูนย์การทหารม้าเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา 1-9 มิ.ย. 60 นี้

ศูนย์การทหารม้าเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา 1-9 มิ.ย. 60 นี้

ศูนย์การทหารม้า มีความประสงค์เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  – ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  จำวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
  – ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์    จำวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
  – ตำแหน่ง พนักงานบริการ  จำนวน 9 อัตรา (ชาย/หญิง)
 2. คุณสมบัติทั่วไป
  – ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  – บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) หรือทหารกองหนุน อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
  – เพศชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี  และต้องผ่านการเกณ์ทหาร รับเฉพาะ คนจำพวกที่ 1 และมีความสูง 150 ซม. หรือ จบ นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 และปี 5
  – เพศหญิง ต้งอมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูง 150 ซม. หนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
 3. ระยะเวลาการจ้าง เริ่มเข้ารรับราชการตำคำสั่งบรรจุถึง 30 กันยายน 2563
 1. หลักฐานการสมัคร
  – บัตรประจำตัวประชาชน
  – ทะเบียนบ้าน
  – ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว
  – เอกสารแสดงคุณวุฒิ
  – หลักฐานอื่น ๆ
 2. วันเวลาการรับสมัคร
  – รับสมัครตั้งแต่ 1 -9 มิ.ย. 2560  ในวันและเวลาราชการ ณ กองบัญชาการศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี
 3. รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์การทหารม้าเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา 1-9 มิ.ย. 60 นี้