สตช.เตรียมเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ รอบ 2 จำนวน 5000 อัตรา [ ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ ]

เปิดอ่าน 2,686 views

แชร์ข่าวนี้

สตช.เตรียมเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ รอบ 2 จำนวน 5000 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สตช.เตรียมเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ รอบ 2 จำนวน 5000 อัตรา

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง นายสิบตำรวจ  สายป้องกันและปราบปราม  จำนวน 5000 อัตรา โดยแบ่งการสมัครดังนี้
     1.1 บุคคลทั่วไป  จำนวน 4000 อัตรา
     1.2 ทหารกองประจำการ   จำนวน 1000 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
     2.1 เพศชาย
     2.2 วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
     2.3 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า
     2.4 มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ 
     2.5 มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
     2.6 เคยผ่านการเป็นทหารเกณฑ์มาแล้ว ( สำหรับ ข้อที่ 1.2 )

3. กำหนดการสมัคร
     3.1 ประกาศรับสมัคร
     3.2 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  กองการสอบกองบัญชาการการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     3.3 รับสมัครวันที่ 4-19 ก.ย.57
     3.4 สอบข้อเขียน วันที่ 5 ต.ค.57
     3.5 รายงานตัวเข้าอบรม 1 พ.ย.57

สตช.เตรียมเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ รอบ 2 จำนวน 5000 อัตรา

ความคิดเห็น

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สตช.เตรียมเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ รอบ 2 จำนวน 5000 อัตรา [ ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ ]