สตช.เปิดรับสมัครสอบราชการตำรวจ สายอำนวยการและเทคนิค จำนวน 985 อัตรา [1-22 ต.ค.58]

เปิดอ่าน 12,552 views

แชร์ข่าวนี้

สตช.เปิดรับสมัครสอบราชการตำรวจ สายอำนวยการและเทคนิค จำนวน 985 อัตรา [1-22 ต.ค.58]

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร   
  1. 1. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
  1.2. กลุ่มงานเทคนิค

 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.1 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
  2.1.1 กลุ่มอำนวยการ  ทำหน้าที่บรรจุหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 705 อัตรา ) รับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
  –  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)
  – มีอายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ บริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
  – กรณีเป็นเพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  – กรณีเป็นเพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก
  – สายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
  – เมื่อได้รับบรรจุทำงานจะต้องทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะสามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้
  2.1.2 กลุ่มอำนวยการ   ทำหน้าที่ครูฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจทั่วประเทศ (180 อัตรา)  รับเฉพาะผู้ชาย
  – เคยเป็นทหารกองประจำการเท่านั่น  (ไม่รับผู้จบ รด.ปี3)
  – มีหนังสือรับรองความประพฤติ โดยผู้บังคับบัญชาระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  – มีอายุ 21 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
  – มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  – สายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
  – เมื่อได้รับบรรจุทำงานจะต้องทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะสามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

เปิดสอบตำรวจ ปี 2558

 1. 2.2 กลุ่มงานเทคนิค
  2.2.1 กลุ่มงานเทคนิค  ทำหน้าที่วิทยาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (100 อัตรา)  รับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
  – จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( วุฒิ ม.6ฉ  /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า  (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)
  – มีอายุไม่ต่ำกว่า  18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
  – กรณีเป็นเพศชาย จะต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  – กรณีเป็นเพศหญิง จะต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก
  – สายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
  – เมื่อได้รับการบรรจุทำงานจะต้องทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะสามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้
 2. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ
  2.1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง      20  ก.ย. 85
  2.2. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง      23 ก.ย. – 12 ต.ค. 58
  2.3 ประกาศผลตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)     13   ต.ค. ๕๘
  2.4. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก    26 ต.ค. 58
  2.5 รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม 1    พ.ย. 58
สตช.เปิดรับสมัครสอบราชการตำรวจ สายอำนวยการและเทคนิค จำนวน 985 อัตรา

สตช.เปิดรับสมัครสอบราชการตำรวจ สายอำนวยการและเทคนิค จำนวน 985 อัตรา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม   สอบราชการตำรวจ

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สตช.เปิดรับสมัครสอบราชการตำรวจ สายอำนวยการและเทคนิค จำนวน 985 อัตรา [1-22 ต.ค.58]