สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ เปิดรับ สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 80 อัตรา (20 พ.ค – 1 มิ.ย.57)

เปิดอ่าน 572 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ เปิดรับ สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 80 อัตรา (20 พ.ค – 1 มิ.ย.57)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 80 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง กลุ่มคณิตศาสตร์   จำนวน  25 อัตรา
2.ตำแหน่ง กลุ่มภาษาอังกฤษ จำนวน  17 อัตรา
3.ตำแหน่ง กลุ่มอนุบาลศึกษา  จำวน 10 อัตรา
4.ตำแหน่ง กลุ่มภาษาไทย  จำวน 15 อัตรา
5.ตำแหน่ง กลุ่มดนตรี  จำนวน 2 อัตรา
6.ตำแหน่ง กลุ่มวัดผล   จำนวน 2 อัตรา
7.ตำแหน่ง กลุ่มบรรณารักษ์   จำนวน 6 อัตรา
8.ตำแหน่ง กลุ่มการศึกษาพิเศษ   จำนวน  3 อัตรา
            รวมทั้งหมด   80 อัตรา

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ที่ ทางเว็บสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร   http://www.teacherbkk.com  โดยชำระค่าสมัครสอบ 330 บาท (รวมคา่ธรรมเนยีมธนาคารแล้ว)  สมัครสอบได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ทางเว็บสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร   http://www.teacherbkk.com
สอบภาค ก : วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
สอบภาค ข : วันที่ 6 กรกฎาคม 2557

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ เปิดรับ สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 80 อัตรา (20 พ.ค – 1 มิ.ย.57)