สำนักงานตำรวจแห่งชาaติ (สตช.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ ผู้มีวฺุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดอ่าน 9,652 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ ผู้มีวฺุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศสอบตำรวจ ปี 58

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 4,000 อัตรา พ.ศ.2558 การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558

ประกาศ !!! กำหนดสอบนายสิบ ภายนอก เพศชาย รอบ 2 จำนวน 5000 อัตรา
ประกาศสอบตำรวจ ปี 58

เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ประจำปี 2558 ทั่วประเทศ
     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา พ.ศ.2558 โดยรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558 ประจำหน่วยต่างๆ ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด. การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558

เปิดสอบตำรวจ
ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) 325 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) 350 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) 150 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) 125 อัตรา
ศชต. 1,100 อัตรา
บช.น. 1,000 อัตรา
บช.ตชด. 450 อัตรา

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง

บุคคลภายนอก เพศชาย(ยกเว้น สาย ปจ.3 รับเฉพราะหญิง)
อายุไม่ต่ำกว่า 18 แต่ไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์
สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 77 ซม. ( เพศหญิงไม่ต้องวัดรอบอก )
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
สมัครทางอินเตอรืเน็ตที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง   ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานตำรวจแห่งชาaติ (สตช.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ ผู้มีวฺุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2558