สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) รวม 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560

เปิดอ่าน 2,933 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) รวม 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) รวม 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) รวม 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (Office of The Permanent Secretary for Defence) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล ชาย/หญิง เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2560 รวม 81 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัคร

นายทหารชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี)
-วุฒิ  : ปริญญาตรี ขึ้นไป

-อายุ  : 18-35 ปี /ช-ญ

-อัตราว่าง  : 14 อัตรา (กทม.-เชียงใหม่-ลพบุรี-นครสวรรค์)

นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี)
-วุฒิ  : ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.

-อายุ  : 18-30 ปี /ช-ญ

-อัตราว่าง : 11 อัตรา (กทม.-ลพบุรี)

พนักงานราชการ
-วุฒิ  : ม.6-ปวช.-ปวส.

-อายุ  : ไม่ต่ำกว่า 18 ปี /ช-ญ

-อัตราว่าง  : 56 อัตรา (กทม.-ลพบุรี-นนทบุรี)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
สัญชาติไทย
อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
การรับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://opsd.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แผนกสรรหาและพัฒนากำลังพล กองพัฒนากำลังพล สำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา โทร: 02-226-1397, 02-226-1391,02-257-7230***เมื่อตรวจสอบคุณวุฒิแล้ว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการในการใช้สมัครสอบ***
ติดต่อสอบถาม 02 226 1394-5 พ.ท.สันติ ศุกระเศรณี และ พ.ต.หญิงพรรณสิริ ตันติตระกูล
วันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) รวม 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560