สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 1,972 views

แชร์ข่าวนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ

2. คุณสมบัติ
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 – ปวส.
2.2 มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่
2.3 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
2.4 มีสัญชาติไทย
2.5 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

3. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ทำสัญญาถึง 30 กันยายน 2560

4. การรับสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ที่ กองธุรการกำลังพล  สำนักงานพระธรรมนูญทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)  อาคาร 4 ชั้น 8  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   ได้ตั้งแต่วันที่ 21-30 ก.ค. 2557  เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานพระธรรมนูญทหารเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ