สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร พลอาสาสมัคร 8 ตำแหน่ง [15-24 ก.ค. 57]

เปิดอ่าน 631 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร พลอาสาสมัคร จำนวน   8 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (อัตราพลอาสาสมัคร)
1.1  พลสารวัตร หมวดสารวัตรที่ 1 กองร้อยสารวัตรที่ 1  กองพันทหารสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จำน่วน 5 อัตรา
1.2  พลสารวัตร หมวดสารวัตรที่ 2 กองร้อยสารวัตรที่ 1  กองพันทหารสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จำน่วน 5 อัตรา
1.3  พลสารวัตร หมวดสารวัตรที่ 3 กองร้อยสารวัตรที่ 1  กองพันทหารสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จำน่วน 4 อัตรา
1.4  พลสารวัตร หมวดสารวัตรที่ 1 กองร้อยสารวัตรที่ 2  กองพันทหารสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จำน่วน 3 อัตรา
1.5  พลสารวัตร หมวดสารวัตรที่ 2 กองร้อยสารวัตรที่ 2  กองพันทหารสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จำน่วน 2 อัตรา
1.6  พลสารวัตร หมวดสารวัตรที่ 1 กองร้อยสารวัตรที่ 3  กองพันทหารสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จำน่วน 5 อัตรา
1.7  พลสารวัตร หมวดสารวัตรที่ 2 กองร้อยสารวัตรที่ 3  กองพันทหารสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จำน่วน 5 อัตรา
1.8  พลสารวัตร หมวดสารวัตรที่ 3 กองร้อยสารวัตรที่ 3  กองพันทหารสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จำน่วน 4 อัตรา

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์
2.1 เพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า  165 ซม. มีรูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
2.2 ผ่านการเกณฑ์ทหารกองหนุนประเภทที่ 1  หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  รด.ปี3 หรือ รด.ปี 5  ( ได้รับ สด.3 หรือ สด.8 )
2.3 มีอายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่สมัคร
2.4 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า และไม่สูงกว่าระดับ ปวส.

3. ขอบเขตการสอบ
3.1 พรบ.จราจรทางบก
3.2 กฎหมายอาญาเบื้องต้น
3.3 วินัยทหาร เรื่อง การลาและการลงทัณฑ์
3.4 ความรุู้ทางทหารทั่วไปไม่เกินระดับหมู่  (ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารใหม่)

4. การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ กองพันทหารสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซอย เทิดราชัน 39 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  กทม.

รายละเอียเพิ่มเติม   สำนักงานนโยบายและแผนกลาโหมเปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร

 

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุราชการ สังกัดกองพันทหารสารวัตร พลอาสาสมัคร 8 ตำแหน่ง [15-24 ก.ค. 57]